ბევრს ჰგონია, რომ ამ სურათზე კატა არ არის- შეძლებთ მის პოვნას?

319

მეხსიერება აუცილებლად უნდა განავითაროთ, ამიტომ ასეთი ამოცანების ამოხსნა სასარგებლოა.

იპოვეთ კატა…

კომენტარი