რომელ მხარეს მიდის ავტობუსი? საბავშვო ამოცანა, რომლის ამოხსნა ბევრს უჭირს

362

შეეცადეთ შეცდომის გარეშე გასცეთ პასუხი ამ კითხვაზე: რომელ მხარეს მიდის ავტობუსი?
ბავშვების 80% ამ ამოცანას უმკლავდება და რაც მთავარია, მათ ფიქრიც კი არ სჭირდებათ.

შევხედოთ მძღოლს

კომენტარი