ამ ამოცანის ამოხსნა 1000 ადამიანიდან მხოლოდ ერთს შეუძლია

430

ამ ამოცანის ამოხსნისთვის არასტანდარტული მსჯელობაა საჭირო. თურმე არსებობს ორი სწორი პასუხი. შეამოწმეთ, გამოგივათ პასუხის პოვნა?

კომენტარი