გამოცანა, რომლის ამოხსნაც 80% უჭირს და შეცდომით პასუხობენ

246

ადამიანების უმეტესობას შეუძლია საშუალო არითმეტიკული ამოცანების მარტივად ამოხსნა. განსაკუთრებით მარტივია ერთნიშნა ციფრები.

გაავარჯიშეთ გონება, მოიკრიბეთ ყურადღება და ამოხსენით მომდევნო ამოცანა, რომელსაც ადამიანების უმეტესობა შეცდომით პასუხობს:

1

მიიღეთ პასუხი? რამდენი დრო დასჭირდა მის ამოხსნას?

ქვემოთ კი მოცემულია სწორი პასუხი:

2

უმეტესობა თვლის, რომ ამოცანის პასუხია 12 ან 1, მაგრამ ეს შეცდომაა.

ესეც სწორი პასუხი:

3

საქმე ის არის, რომ პირველ და მეორე სტროფის ბოლოს ნიშანი მიმატება (+) არ არის, თუმცა ჩვენ ინტუიციურად უმატებთ.

შედეგად გამოდის, რომ ეს რიცხვი 11-ია და არა 1.

4

კომენტარი