მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც მძღოლების უმეტესობამ არ იცის

109

ავტომობილი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში  ჩრდილში, დახურული ფანჯრებით დგას, მის სალონში დაახლოებით 400-800 მილიგრამი ბენზოლი გროვდება.

თუ მანქანა გაჩერებულია მზეზე, სადაც ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსს აჭარბებს, ბენზოლის რაოდენობა შესაძლოა 2 000- 4 000 მილიგრამამდე გაიზარდოს. ეს კი 40-ჯერ აღემატება დასაშვებ ნორმას.

ადამიანები, რომლებიც სხდებიან ავტომობილში ამ ტოქსინის დიდ რაოდენობას სუნთქავენ, რაც აზიანებს თირკმელებს, ძვლებს და ღვიძლს.

პრობლემის თავიდან ასაცილებლად აუცილებელია რამდენიმე წუთი დასწიოთ ფანჯრები და  2-3 წუთის შემდეგ ჩართოთ კონდიციონერი. თავიდან, სანამ მოწყობილობა დაიწყებს გრილი ჰაერის გამოშვებას, ის უშვებს შეადარებთ ცხელ ჰაერს, რაც დარჩენილია შიდა ფენებში, სწორედ ის შეიცავს დიდი რაოდენობით ტოქსიკურ ნივიერება- ბენზოლს.

ასევე სასურველია, თუ თავიდან გახსნით ფანჯრებს, ხოლო შემდეგ ჩართავთ ძრავს. ძრავის ამუშავებიდან კიდევ რამდენიმე წუთი ფანჯრები ღია დატოვეთ.

კომენტარი